Contactează-ne:

 

Luni - Vineri:  09:00 - 17:00

 

 +49 (0)6784 989 989 9 

 +49 (0)157 755 848 79

  info@isp-jobs.ro

 

CV în limba germană

 

Design modern

Traducere romană - germană inclusiv

Adaptat la cerințele angajatorilor germani

Trimiteți Formularul CV 

Regulament general privind protectia datelor

RGPD

 

Această declarație de protecție a datelor clarifică tipul, amploarea și scopul prelucrării datelor personale (denumite în continuare "date") în cursul furnizării serviciilor noastre, precum și serviciile noastre online și alte site-uri web conectate, caracteristicile și conținutul acestora și prezența externă online, cum ar fi site-urile web, profilul nostru social media (denumit în mod colectiv "oferta online"). Cu privire la terminologia utilizată, de ex. "Prelucrare" sau "Responsabil", facem trimitere la definițiile din articolul 4 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Această politică de confidențialitate clarifică natura, amploarea și scopul prelucrării datelor personale (denumite în continuare "date") în cursul furnizării serviciilor noastre și în cadrul serviciului nostru online și al site-urilor asociate, funcțiile și conținutul, precum și prezențele externe online, cum ar fi de ex. profilul nostru social media (denumit în mod colectiv "oferta online"). Cu privire la terminologia utilizată, de ex. "Prelucrare" sau "Responsabil", facem trimitere la definițiile din articolul 4 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

 

 

Responsabil:

 

ISP+ GmbH

Eisenbahnstr. 21

55743 Idar-Oberstein

Germania

E-Mail: info@isp-jobs.ro

Manager: Ilona Safta

Link catre Impressum: 

https://isp-jobs.ro/impressum

 

Tipuri de date prelucrate

 

  • date privind inventarul (de exemplu, datele de bază ale persoanei, numele sau adresa);

  • informații de contact (de exemplu, e-mail, numere de telefon).

  • date despre conținut (de ex., introducere de text, fotografii, videoclipuri).

  • datele de utilizare (de exemplu, site-urile vizitate, interesul pentru conținut, timpii de acces).

  • date privind meta / comunicarea (de exemplu, informații despre dispozitiv, adrese IP).

 

Categorii de persoane afectate

 

Vizitatorii și utilizatorii ofertei online (în continuare se referă la persoanele afectate ca "utilizatori").

 

Scopul prelucrării

 

  • Furnizarea ofertei online, a funcțiilor și a conținutului acesteia

  • Răspunsul la solicitările de contact și comunicarea cu utilizatorii

  • Măsuri de securitate

  • Măsurarea / marketingul

 

Termenii utilizați

 

"Date personale" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"); o persoană fizică este considerată identificabilă, care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin atribuirea unui identificator, cum ar fi un nume, unui număr de identificare, datelor de localizare, unui identificator online (de exemplu cookie) sau uneia sau mai multor caracteristici speciale, care exprimă identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice.

"Procesare" înseamnă orice proces efectuat cu sau fără ajutorul unor proceduri automatizate sau a oricărui astfel de proces asociat datelor cu caracter personal. Termenul merge departe și include practic orice manipulare a datelor.

"Pseudonimie" înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără a fi furnizate informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele personale care nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

"Profiling"(Profilare) înseamnă orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care implică utilizarea unor astfel de date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special aspecte legate de performanța locului de muncă, situația economică, sănătatea, Analiza sau prezicerea preferințelor, intereselor, fiabilității, comportamentului, locului sau relocalizării acelei persoane fizice.

"Persoană responsabilă" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, organismul sau organismul care decide singur sau în comun cu ceilalți cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

„Persoana responsabilă“ este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică sau alt organ care, singur sau împreuna cu ceilalți, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

"Procesor" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

 

Bazele juridice relevante

 

În conformitate cu articolul 13 RGPD, vă informăm despre temeiul juridic al procesării datelor noastre. Pentru utilizatorii care intră sub incidența Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), i. UE și CEE, cu excepția cazului în care se menționează temeiul juridic din declarația de protecție a datelor:

Temeiul juridic pentru obținerea consimțământului este articolul 6 alineatul (1) lit. a și art. 7 RGPD;

Temeiul juridic al prelucrării pentru îndeplinirea serviciilor noastre și executarea măsurilor contractuale, precum și răspunsul la întrebări este articolul 6 alin. 1 lit. b RGPD;

Temeiul juridic al prelucrării pentru a ne îndeplini obligațiile legale este articolul 6 paragraful 1 lit. c RGPD;

Temeiul juridic al procesării în scopul protejării intereselor noastre legitime este articolul 6 alineatul (1) lit. f RGPD.

În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice cer prelucrarea datelor cu caracter personal, Art. 6 paragraful 1 lit. d RGPD ca bază juridică.

 

Măsuri de securitate

 

Vom lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în conformitate cu cerințele legale, luând în considerare stadiul actual al tehnicii, costurile de implementare și natura, scopul, circumstanțele și scopurile prelucrării și probabilitatea și severitatea diferitelor riscuri pentru drepturile și libertățile persoanelor pentru a asigura un nivel de protecție corespunzător riscului.

Măsurile includ, în special, asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor, prin controlul accesului fizic la date, precum și accesul, intrarea, divulgarea, disponibilitatea și separarea acestora. De asemenea, am stabilit proceduri pentru a vă asigura că drepturile persoanelor vizate, ștergerea datelor și vulnerabilitatea datelor sunt satisfăcute. Mai mult, considerăm că protecția datelor cu caracter personal se află deja în curs de dezvoltare sau selectarea hardware-ului, a software-ului și a procedurilor, în conformitate cu principiul protecției datelor prin intermediul tehnologiei și a setărilor implicite favorabile confidențialității.

 

Colaborare cu procesatori contractuali, reponsabili in comun și terți

 

Dacă, în cursul prelucrării noastre, dezvăluim datele unor alte persoane și societăți (procesatori contractuali, responsabili in comun sau terțe părți), le transmitem acestora sau le acordăm în alt mod accesul la date, acest lucru se va face numai pe baza unei autorizații legale (de exemplu, dacă datele sunt transmise terților, cum ar fi furnizorii de servicii de plată, pentru a îndeplini contractul), utilizatorii au consimțit la o obligație legală de a face acest lucru sau pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, utilizarea agenților, gazdelor web etc.).

Dacă divulgăm date către alte companii din grupul nostru, le transmitem sau le acordăm în alt mod, acest lucru se face, în special în scopuri administrative, ca un interes legitim și, în plus, se bazează pe un temei juridic.

 

Transferuri către țări terțe

 

Cu excepția cazului în care procesăm date într-o țară terță (de exemplu, în afara Uniunii Europene (UE), Spațiul Economic European (SEE) sau Confederația Elvețiană), sau astfel încât, în contextul utilizării serviciilor terților sau divulgarea sau transferul de date către alte persoane sau companii se întâmplă, este doar atunci când se întâmplă să-și îndeplinească (înainte), obligațiile noastre contractuale bazate pe consimțământul dumneavoastră, din cauza unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva permiselor legale sau contractuale, procesăm sau lăsăm datele într-o țară terță numai în prezența unor cerințe legale. asta prelucrarea este de ex. bazate pe garanții specifice, cum ar fi nivelul recunoscut oficial de protecție a datelor (de exemplu, US Shield Privacy) sau respectarea obligațiilor contractuale specifice oficial recunoscute.

 

Drepturile persoanelor vizate

 

Aveți dreptul să solicitați confirmarea privind prelucrarea datelor în cauză și informații despre aceste date, precum și informații suplimentare și copierea datelor în conformitate cu cerințele legale.

Conform cerințelor legale, aveti dreptul de a solicita completarea datelor sau corectarea datelor incorecte referitoare la dvs.

În conformitate cu dispozițiile legale, aveti dreptul să solicitati ștergerea imediată a datelor relevante sau, în mod alternativ, să solicitati o restricție privind prelucrarea datelor în conformitate cu dispozițiile legale.

Aveți dreptul să solicitați ca datele referitoare la dvs. să ni se furnizeze în conformitate cu cerințele legale și să solicitați transmiterea acestora către alte persoane responsabile.

De asemenea, aveti dreptul în conformitate cu cerințele legale, de a înainta o plângere autorității de supraveghere competente.

 

Dreptul de revocare

 

Aveți dreptul să retrageți acordul acordat cu efect pentru viitor.

 

Dreptul de retragere

 

Aveți dreptul să faceți obiectul unei prelucrări ulterioare a datelor dvs., în conformitate cu cerințele legale, în orice moment. Obiecția poate fi formulată în special împotriva prelucrării în scopuri de marketing direct.

 

Cookies și dreptul de revocare in cazul reclamelor directe

 

"Cookies" sunt fișiere mici care sunt stocate pe computerele utilizatorilor. Diferite informații pot fi stocate în cookie-uri. Un cookie este folosit în principal pentru a stoca informațiile despre un utilizator (sau despre dispozitivul pe care este stocat cookie-ul) în timpul sau după vizita sa la o ofertă online. Cookie-urile temporare sau "cookie-urile de sesiune" sau "cookie-urile temporare" sunt cookie-urile șterse după ce un utilizator părăseste un serviciu online și își închide browserul. Într-o astfel de cookie, de ex. conținutul unui coș de cumpărături într-un magazin online sau un statut de conectare este salvat. Termenul "permanent" sau "persistent" se referă la cookie-urile care rămân stocate chiar și după ce browser-ul a fost închis. Astfel, de ex. starea de conectare va fi salvată dacă utilizatorii îl accesează după mai multe zile. De asemenea, într-un astfel de modul cookie pot fi stocate interesele utilizatorilor, care sunt utilizate pentru măsurători de gamă sau scopuri de marketing. Un "cookie terță parte" se referă la cookie-urile oferite de furnizori, alții decât cei care administrează oferta online (în caz contrar, dacă este vorba doar de modulele cookie, acest lucru se numește cookie-uri primare).

Putem folosi cookie-urile temporare și permanente și să clarificăm acest lucru în contextul politicii noastre de confidențialitate.

Dacă utilizatorii nu vor cookie-urile stocate pe calculatorul lor, vor fi rugați să dezactiveze opțiunea din setările de sistem ale browserului. Cookie-urile salvate pot fi șterse în setările de sistem ale browserului. Excluderea cookie-urilor poate duce la restricții funcționale ale acestei oferte online.

O obiecție generală la utilizarea cookie-urilor utilizate în scopuri de marketing online poate fi într-o varietate de servicii, în special în cazul urmăririi, http://www.aboutads.info/choices/ pe partea americană sau partea UE http://www.youronlinechoices.com/ explicați. În plus, stocarea cookie-urilor poate fi obținută prin dezactivarea acestora în setările browserului. Rețineți că nu toate funcțiile ofertei online pot fi utilizate.

 

Ștergerea datelor

 

Datele prelucrate de noi vor fi șterse sau restricționate în conformitate cu cerințele legale. Dacă nu se specifică în mod expres în această politică de confidențialitate, datele stocate sunt șterse atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul propus și ștergerea nu este în contradicție cu cerințele legale de stocare.

Cu excepția cazului în care datele sunt șterse deoarece sunt necesare în alte scopuri și în scopuri legitime, prelucrarea acestora va fi restricționată. asta Datele sunt blocate și nu sunt prelucrate în alte scopuri. Acest lucru este valabil, de exemplu pentru datele care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale.

In cazul in care dalele nu vor fi sterse deoarece acestea sunt necesare pentru alte scopuri si scopuri legitime, prelucrarea acestora va fi restricționată. Aceasta inseamna ca datele sunt blocate și nu sunt prelucrate în alte scopuri. Acest lucru este valabil, de exemplu pentru datele care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale.

 

Modificări și actualizări ale politicii de confidențialitate

 

Vă rugăm să vă informați periodic cu privire la conținutul politicii noastre de confidențialitate. Vom regla politica de confidențialitate de îndată ce vor fi modificate procesele de prelucrare a datelor pe care le facem. Vă vom anunța imediat ce schimbările necesită participarea dvs. (de exemplu, consimțământul) sau altă notificare individuală.

 

Prelucrarea afacerilor

 

În plus, procesăm

- datele contractelor (de exemplu, subiectul, termenul, categoria de clienți).

- Datele de plată (de ex., Detalii bancare, istoricul plăților)

de la clienții, cumparatorii potentiali și partenerii noștri de afaceri în scopul furnizării de servicii contractuale, servicii și asistență pentru clienți, marketing, publicitate și cercetare de piață.

 

Prelucrarea comenzilor în magazinul online și contul de client

 

Procesăm datele clienților noștri ca parte a procesului de comandă din magazinul nostru online pentru a le permite să selecteze și să comande produsele și serviciile selectate, precum și plata și livrarea sau executarea acestora.

Datele prelucrate includ datele de inventar, datele de comunicare, datele contractuale, datele de plată și persoanele afectate de prelucrare (clienților noștri, potentialii clienți și alti parteneri de afaceri). Procesarea este în scopul furnizării de servicii contractuale în contextul funcționării unui magazin online, facturare, livrare și servicii pentru clienți. Aici folosim module cookie de sesiune pentru stocarea conținutului coșului de cumpărături și a cookie-urilor permanente pentru stocarea stării de conectare.

Prelucrarea este efectuată pentru a ne îndeplini performanțele și pentru a efectua acțiuni contractuale (cum ar fi procesarea comenzilor) și în măsura în care acest lucru este impus de lege (de exemplu, arhivarea legală a tranzacțiilor de afaceri în scopuri comerciale și fiscale). Sunt necesare informațiile marcate ca necesare pentru stabilirea și îndeplinirea contractului. Informațiile pe care le dezvăluie unor terțe părți numai în contextul de livrare, plata, sau în conformitate cu permisele și obligațiile legale, iar când acest lucru se face pe baza intereselor noastre legitime, ceea ce în această politică de confidențialitate, informații (de exemplu, împotriva consilierii juridice și fiscale, Instituțiile financiare, companiile de transport de marfă și autoritățile publice).

Utilizatorii pot crea opțional un cont de utilizator, în special prin posibilitatea de a-și vedea comenzile. Ca parte a înregistrării, informațiile obligatorii necesare vor fi comunicate utilizatorilor. Conturile de utilizator nu sunt publice și nu pot fi indexate de motoarele de căutare. Dacă utilizatorii și-au terminat contul de utilizator, datele lor vor fi șterse în ceea ce privește contul de utilizator, cu condiția ca reținerea lor să fie necesară din motive comerciale sau fiscale. Informațiile din contul clientului rămân până la ștergerea acestuia cu arhivarea ulterioară în cazul unei obligații legale sau al intereselor noastre legitime (de exemplu, în cazul unui litigiu). Este responsabilitatea utilizatorilor de a-și asigura datele la terminare înainte de încheierea contractului.

Ca parte a înregistrării și reînregistrării și utilizării serviciilor noastre online, stocăm adresa IP și ora acțiunii utilizatorului respectiv. Depozitarea se bazează pe interesele noastre legitime, precum și pe protecția utilizatorului împotriva utilizării incorecte și a utilizării neautorizate. Transferul acestor date către terțe părți nu are loc, cu excepția cazului în care este necesar ca urmărirea juridică să fie urmărită ca un interes legitim sau dacă există o obligație legală de a face acest lucru.

Stergerea are loc după expirarea garanției legale și a altor drepturi sau obligații contractuale (de exemplu, drepturi la plată sau obligații de performanță din contractele încheiate cu clienții), prin care necesitatea păstrării datelor este verificată la fiecare trei ani; în cazul depozitării datorate obligațiilor de arhivare legală, eliminarea are loc după expirarea acesteia.

 

Servicii de agenție

 

Procesăm datele clienților noștri ca parte a serviciilor noastre contractuale, care includ consultanță conceptuală și strategică, planificare de campanii, dezvoltare de software / consultanță sau întreținere, implementare de campanii / procese / manipulare, administrare server, servicii de analiză / consultanță de date și servicii de instruire.

Aici vom procesa datele de inventar (de exemplu, date despre clienți, cum ar fi nume sau adrese), informații de contact (de exemplu, e-mail, numere de telefon), date de conținut (de exemplu, intrările de text, fotografii, videoclipuri), date contractuale (de exemplu, contract de maturitate), datele de plată (de exemplu, Cont bancar, istoricul plăților), utilizarea și metadatele (de exemplu, în contextul evaluării și măsurării succesului măsurilor de marketing). În principiu, nu procesăm categorii speciale de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care acestea sunt componente ale prelucrării comandate. Cei afectati includ clientii, potentialii cumparatori cai si clientii acestora, utilizatorii, vizitatorii site-ului sau angajatii precum si tertii. Scopul prelucrării este furnizarea serviciilor contractuale, facturarea și serviciul nostru pentru clienți. Temeiul juridic al prelucrării rezultă din articolul 6 paragraful 1 lit. b RGPD (servicii contractuale), articolul 6 paragraful 1 lit. f RGPD (analiză, statistici, optimizare, măsuri de securitate). Procesăm datele necesare pentru stabilirea și executarea serviciilor contractuale și indicăm necesitatea informării acestora. Dezvăluirea către părți externe se va face numai dacă este cerută de o comandă. La prelucrarea datelor furnizate în cadrul unei comenzi, acționăm în conformitate cu instrucțiunile clientului, precum și cu cerințele legale de procesare a ordinelor conform art. Art. 28 RGPD și procesează datele în alt scop decît ordinul.

Ștergem datele după expirarea garanției legale și a obligațiilor comparabile. necesitatea păstrării datelor este verificată la fiecare trei ani; în cazul obligațiilor de arhivare legală, eliminarea are loc după expirarea sa (6 ani, în conformitate cu articolul 257 (1) HGB, 10 J, în conformitate cu articolul 147 alineatul (1) AO). În cazul datelor furnizate în contextul unei comenzi de către client, vom șterge datele în funcție de specificațiile ordinului, în principiu după încheierea comenzii.

 

Servicii de intermediere

 

Procesăm datele clienților, potentialilor clienți și părților interesate (denumite în mod uniform "clienți") în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 lit. b. RGPD pentru a vă oferi serviciile noastre contractuale sau precontractuale. Datele prelucrate, natura, amploarea, scopul și necesitatea prelucrării lor sunt determinate de comnda subiacenta. Acestea includ, în principiu, datele de inventar și de bază ale clientului (nume, adresă etc.), precum și datele de contact (adresa de e-mail, telefon etc.), datele contractuale (conținutul comisiei, taxele, Asiguratori / servicii) și date privind plățile (comisioane, istoricul plăților etc.). De asemenea, putem procesa informații despre caracteristicile și circumstanțele persoanelor sau lucrurilor care le aparțin, dacă aceasta face parte din misiunea noastră. Aceasta poate fi de ex. Informații despre circumstanțele personale, bunurile mobile sau imobile.

Ca parte a misiunii noastre, poate fi necesar să folosim categorii speciale de date în conformitate cu art. Art. 9 paragraful 1 RGPD, aici în special informații privind starea de sănătate a unei persoane. Pentru aceasta primim, dacă este necesar, conform Articolului 6 alineatul (1) litera (a), articolului 7, articolului 9 alineatul (2) lit. a din RGPD un consimțământ explicit al clientului.

În măsura necesară pentru îndeplinirea contractului sau conform cerințelor legale, dezvăluim sau transmitem datele clienților în contextul acoperirea, încheierea și soluționarea datelor din contracte către furnizorii de servicii / obiecte intermediare, asigurători, reasigurători, fonduri de brokeraj, furnizori de servicii tehnice, alți furnizori de servicii, cum ar fi asociațiile cooperante, precum și furnizorii de servicii financiare, instituțiile de credit și societățile de investiții de capital, precum și fondurile de asigurări sociale, autoritățile fiscale, consultanții fiscali, consilierii juridici, auditorii, avocati parlamentari de asigurări și instituțiile federale de supraveghere financiară (BaFin). Mai mult, putem angaja subcontractanți, cum ar fi submediator. Obținem consimțământul clientului dacă acest lucru este necesar pentru dezvăluirea / transmiterea consimțământului clienților (care poate fi cazul, de exemplu, în cazul categoriilor speciale de date în conformitate cu articolul 9 RGPD).

Ștergerea datelor are loc după expirarea garanției legale și a obligațiilor comparabile, prin care necesitatea de stocare a datelor este verificată la fiecare trei ani; în caz contrar, se aplică obligațiile legale de depozitare.

În cazul obligațiilor de arhivare legală, eliminarea are loc după expirarea acesteia. În special, potrivit legislației germane în domeniul asigurărilor și al finanțelor, evidențele trebuie păstrate timp de 5 ani, notele de brokeraj pentru 7 ani și contractele de brokeraj pe o perioadă de 5 ani și, în general, 6 ani pentru documentele relevante din dreptul comercial și 10 ani pentru documentele relevante pentru taxe.

 

Servicii contractuale

 

Procesăm datele partenerilor noștri contractuali și ale părților interesate, precum și al altor clienți, sau parteneri contractuali (numiți în mod uniform "parteneri contractuali") în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 lit. b. RGPD pentru a vă oferi serviciile noastre contractuale sau precontractuale. Datele procesate, natura, amploarea, scopul și necesitatea prelucrării acestora sunt determinate de relația contractuală subiacentă.

Datele prelucrate includ datele principale ale partenerilor noștri contractuali (de exemplu, numele și adresele), datele de contact (de exemplu adresele de e-mail și numerele de telefon), precum și datele contractuale (de exemplu, serviciile utilizate, conținutul contractului, comunicarea contractuală, numele persoanelor de contact) detaliile bancare, istoricul plăților).

În principiu, nu procesăm categorii speciale de date cu caracter personal decât dacă fac parte dintr-o prelucrare contractuală sau contractuală.

Procesăm datele necesare pentru stabilirea și îndeplinirea serviciilor contractuale și subliniem necesitatea indicării acestora, dacă acest lucru nu este evident pentru partenerii contractuali. Divulgarea persoanelor sau companiilor externe va fi făcută numai dacă este cerută de un contract. Atunci când procesăm datele furnizate în cadrul unei comenzi, acționăm în conformitate cu instrucțiunile clientului, precum și cu cerințele legale.

Ca parte a utilizării serviciilor noastre online, putem salva adresa IP și ora fiecărei acțiuni a utilizatorului. Depozitarea se bazează pe interesele noastre legitime, precum și pe interesele utilizatorului în ceea ce privește protecția împotriva utilizării incorecte și a altor utilizări neautorizate. Nu se efectuează transferul acestor date unor terțe părți, cu excepția cazului în care intenționăm să ne conformăm cerințelor. Art. 6 paragraful 1 lit. f. RGPD a solicitat sau există o obligație legală în conformitate cu. Art. 6 paragraful 1 lit. c. RGPD.

 

Analiza afacerilor și cercetare de piață

 

În scopul de a desfășura activitatea noastră punct de vedere economic, pentru a identifica tendințele pieței, dorințele părților și utilizatorilor, analizăm datele pe care le avem la dispoziție pentru a tranzacțiilor de afaceri, contracte, cereri, etc. Procesam aceste date de inventar, date de comunicare, date contractuale, datele de plată, date de utilizare, metadate în temeiul articolului 6 paragraful 1 lit. f. RGPD, prin care persoanele vizate includ partenerii contractuali, părțile interesate, clienții, vizitatorii și utilizatorii ofertei noastre online.

Analizele sunt efectuate în scopul analizei de afaceri, marketingului și cercetării de piață. În acest fel, putem furniza profilurile utilizatorilor înregistrați cu informații, de ex. să ia în considerare serviciile lor. Analizele ne ajută să creștem ușurința în utilizare, optimizarea ofertei noastre și economia afacerilor. Analizele sunt singuri și nu sunt dezvăluite în exterior, cu condiția ca acestea nu sunt analize anonime cu valori combinate.

Cu condiția ca aceste analize sau profiluri sunt personale, acestea sunt șterse cu anularea utilizatorului sau anonim, în caz contrar, după doi ani de contract. De altfel, analizele globale de afaceri și dispozițiile generale privind tendințele sunt create anonim, dacă este posibil.

 

Participarea la programele se parteneriat - afiliate

 

În cadrul ofertei noastre on-line, ne bazăm pe interesele noastre legitime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online) Art. 6 paragraful 1 lit. f RGPD măsuri de urmărire standard pentru industrie, după cum este necesar pentru funcționarea sistemului de afiliere. Mai jos vom clarifica utilizatorii despre fundalul tehnic.

Serviciile oferite de partenerii noștri de afaceri se poate face publicitate pe alte site-uri și link-uri (link-uri afiliate așa-numitele. Sau după-buy-sisteme, atunci când, de exemplu, link-uri sau servicii terțe părți sunt oferite printr-un contract). Operatorii site-urilor respective primesc o comisie dacă utilizatorii urmăresc link-urile afiliate și apoi profită de oferte.

Pe scurt, este necesar ca oferta noastra online care putem urmări dacă utilizatorii care sunt interesați de link-uri afiliate și / sau datele disponibile pe oferte care ofera click pe link-uri afiliate de instigare sau platforma online percep. Pentru aceasta, legăturile afiliate și ofertele noastre sunt completate de anumite valori care fac parte din legătura sau altfel, de ex. într-un modul cookie, poate fi setat. Valorile includ, în special, pe site-ul inițial (referrer), timp, identificatorul on-line al proprietarului site-ul pe care link-ul afiliat a fost, identificatorul on-line al ofertei respective, identificarea online a utilizatorului, precum și urmărirea valori specifice cum ar fi ID-ul anunțului, codul afiliat și categoriile.

ID-urile utilizatorilor online folosite de noi sunt valori pseudonime. asta identificatorii online înșiși nu conțin date personale cum ar fi nume sau adrese de e-mail. Ele ne ajută doar să determinăm dacă acel utilizator care a făcut clic pe un link afiliat sau a fost interesat de o ofertă prin oferta noastră online, a perceput oferta, i. ex a semnat un contract cu furnizorul. Cu toate acestea, identificarea online este personală în măsura în care compania parteneră și, de asemenea, noi, identificarea online împreună cu alte date de utilizator sunt disponibile. Numai atunci compania parteneră ne poate spune dacă utilizatorul a acceptat oferta și noi, de exemplu, pot plăti bonusul.

 

Programul de parteneriat Affilinet

 

Suntem pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul articolului 6 paragraful 1 litera RGPD), participanții la programul afiliat affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Germania, pentru a oferi a unui mediu pentru site-uri web, prin intermediul cărora plasarea de anunțuri și legăturile cu Affilinet poate câștiga costuri publicitare (așa-numitul sistem de afiliere). Affilinet utilizează cookie-uri pentru a înțelege originea contractului. Affilinet poate, printre altele, să confirme că ați făcut clic pe link-ul de afiliat de pe acest site și ulterior ați încheiat un contract cu sau prin intermediul Affilinet.

Pentru mai multe informații despre opțiunile de utilizare a datelor și opțiunile de dezactivare ale Affilinet, consultați Politica de confidențialitate a companiei: https://www.affili.net/en/footeritem/datenschutz.

 

Politica de confidențialitate în procesul de aplicare

 

Procesăm datele solicitantului numai în scopul și în contextul procesului de solicitare, în conformitate cu cerințele legale. Prelucrarea datelor solicitantului are loc în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre (pre-) contractuale în contextul procesului de cerere în sensul art.6 alin. 1 lit. b. RGPD Art. 6 paragraful 1 lit. f. RGPD dacă prelucrarea datelor, de ex. este necesar pentru noi în cadrul procedurilor judiciare (în Germania, § 26 BDSG se aplică în plus).

Procedura de solicitare solicită solicitanților să ne furnizeze datele solicitantului. Datele de aplicare necesare au fost, dacă în oferirea unui formular online, care rezultă altfel din fișele de post și, practic, fac parte din informațiile personale, postările și adresele de contact și care aparțin documentelor de aplicare, cum ar fi scrisoare de intentie, CV-ul și referințe. În plus, solicitanții pot furniza voluntar informații suplimentare.

Prin depunerea cererii la noi, solicitanții sunt de acord cu prelucrarea datelor lor în scopul procesului de solicitare, în conformitate cu natura și domeniul de aplicare stabilit în această politică de confidențialitate.

După cum a comunicat în prezent în mod voluntar special în contextul categoriilor procesului de solicitare de date cu caracter personal, în sensul art. 9 alin. 1 RGPD a căror prelucrare este, în plus față de art. 9 alin. 2 lit. b RGPD (de exemplu, informații de sănătate, cum ar fi handicapul sau originea etnică). În cazul în categorii speciale de date cu caracter personal, în sensul art. 9 alin. 1 RGPD fi solicitate de la solicitanți în cadrul procesului de aplicare, prelucrarea se efectuează în plus față de art. 9, alin. 2 lit. un GDPR (de exemplu date de sănătate, dacă este necesar pentru profesie).

Dacă sunt furnizate, solicitanții pot să trimită cererile noastre prin intermediul unui formular online pe site-ul nostru. Datele vor fi criptate și transmise în funcție de stadiul tehnicii.

În plus, solicitanții ne pot trimite cererile prin e-mail. Cu toate acestea, rețineți că, în general, e-mailurile nu sunt trimise în formă criptată și că solicitanții înșiși trebuie să furnizeze criptare. Prin urmare, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru transmiterea aplicației între expeditor și recepție pe serverul nostru și, prin urmare, recomandăm să utilizați mai degrabă un formular online sau o livrare poștală. În loc să se aplice prin intermediul formularului online și al e-mailului, solicitanții au în continuare posibilitatea de a ne trimite cererea prin poștă.

Datele furnizate de către solicitanți pot fi prelucrate ulterior de noi în cazul unei cereri de succes în scopul angajării. În caz contrar, în cazul în care cererea pentru o ofertă de muncă nu are succes, datele solicitanților vor fi șterse. Datele solicitanților vor fi, de asemenea, șterse în cazul retragerii unei cereri, pe care solicitanții au dreptul în orice moment.

Stergerea este condiționată de o anulare legală a candidatului, după expirarea unei perioade de șase luni, astfel încât să putem răspunde la orice întrebări de urmărire a cererii și să ne îndeplinim obligațiile care decurg din Legea egalității de tratament. Facturile pentru orice rambursare a cheltuielilor de călătorie sunt arhivate în conformitate cu reglementările fiscale.

 

Talent Pool

 

Ca parte a cererii, oferim solicitanților posibilitatea de a lucra în "Talent Pool" pentru o perioadă de doi ani pe baza unui consimțământ în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 lit. a. și articolul 7 RGPD.

Documentele aplicative din Talent Pool sunt prelucrate numai ca parte a anunțurilor de locuri de muncă viitoare și a căutării de locuri de muncă și vor fi distruse cel târziu după termenul limită. Candidații sunt informați că consimțământul lor de a fi admiși la fondul de talente este voluntar, nu are nicio influență asupra procesului actual de aplicare și că poate revoca acest consimțământ în orice moment în viitor și poate declara o obiecție în sensul articolului 21 RGPD.

 

Funcţia de înregistrare

 

Utilizatorii pot crea un cont de utilizator. În cadrul înregistrării, informațiile obligatorii obligatorii sunt comunicate utilizatorilor și în baza art.6 alin.1 lit. b RGPD procesate în scopul furnizării contului de utilizator. Datele prelucrate includ, în special, informațiile de conectare (nume, parolă și o adresă de e-mail). Datele introduse în timpul înregistrării vor fi utilizate în scopul utilizării contului de utilizator și a scopului acestuia.

Utilizatorii pot avea acces la informații relevante pentru contul lor de utilizator, de ex. modificări tehnice, să fie informați prin e-mail. În cazul în care utilizatorii și-au terminat contul de utilizator, datele lor vor fi șterse în ceea ce privește contul de utilizator, sub rezerva unei cerințe legale de păstrare. Este responsabilitatea utilizatorilor de a-și asigura datele la terminare înainte de încheierea contractului. Suntem îndreptățiți să ștergem iremediabil toate datele de utilizator stocate pe durata contractului.

În contextul utilizării funcțiilor noastre de înregistrare și de înregistrare, precum și a utilizării contului de utilizator, stocăm adresa IP și ora acțiunii utilizatorului respectiv. Depozitarea se bazează pe interesele noastre legitime, precum și pe protecția utilizatorului împotriva utilizării incorecte și a utilizării neautorizate. Transferul acestor date unor terțe părți nu are loc, cu excepția cazului în care este necesar pentru urmărirea penală a creanțelor noastre sau dacă există o obligație legală în conformitate cu acestea. Art. 6 paragraful 1 lit. c. RGPD. Adresele IP vor fi anonime sau șterse cel târziu după 7 zile.

 

Comentarii și postări

 

Dacă utilizatorii lasă comentarii sau alte contribuții, adresele lor IP se pot baza pe interesele noastre legitime în sensul articolului 6 paragraful 1 lit. f. RGPD se depozitează timp de 7 zile. Aceasta este pentru siguranța noastră, dacă cineva lasă conținuturi ilegale în comentarii și contribuții (insulte, propaganda politică interzisă etc.). În acest caz, noi înșine putem fi urmăriți penală pentru comentariul sau postul și, prin urmare, suntem interesați de identitatea autorului.

Mai mult, ne rezervăm dreptul, în conformitate cu interesele noastre legitime. Art. 6 paragraful 1 lit. f. RGPD să proceseze informațiile utilizatorilor în scopul detectării spamului.

Pe baza aceluiași temei juridic, ne rezervăm dreptul, în cazul anchetelor, de a stoca adresele IP ale utilizatorilor pe durata utilizării acestora și de a folosi cookie-urile pentru a evita voturile multiple.

Informațiile furnizate în comentariile și contribuțiile pentru persoana respectivă, orice informații de contact și de pe site, precum și informațiile despre conținut sunt stocate permanent până la opoziția utilizatorilor.

 

Contactarea

 

Atunci când ne contactați (de exemplu, prin formularul de contact, prin e-mail, prin telefon sau prin intermediul rețelelor sociale) informațiile utilizatorului de a procesa cererea de contact și prelucrarea acesteia în conformitate cu. Art. 6 paragraful 1 lit. b. (în contextul relațiilor contractuale / precontractuale), art. 6 alin. f. (alte cereri) prelucrate de RGPD. Informațiile despre utilizator pot fi stocate într-un sistem de management al relațiilor cu clienții ("CRM System") sau într-o organizație de cerere similară.

Ștergem cererile, dacă nu mai sunt necesare. Verificăm necesitatea la fiecare doi ani; În plus, se aplică obligațiile de arhivare legală.

 

Comentarii eKomi

 

Participăm la procesul de evaluare al furnizorului eKomi Ltd., Markgrafenstr. 11, 10969 Berlin, Germania.

eKomi oferă utilizatorilor posibilitatea de a evalua serviciile noastre. Utilizatorii care au folosit serviciul nostru vor fi rugați să accepte să primească cererea de evaluare. Cu excepția cazului în utilizatorii au dat un consimțământ corespunzător (de exemplu, făcând clic pe o casetă de selectare sau un link), veți primi o cerere de revizuire, cu un link către o pagină de revizuire. Pentru a se asigura că utilizatorii au luat de fapt beneficia de serviciile noastre, va punem la dispozitie pentru a eKomi necesare pentru aceste date scop, cu privire la client și să aibă acces la serviciile disponibile (aceasta include numele, adresa de e-mail, și numărul de ordine, sau Număr articol). Aceste date sunt utilizate exclusiv pentru a verifica autenticitatea utilizatorului.

Baza legală pentru prelucrarea datelor utilizatorului în procesul de evaluare este un consimțământ conform art. Art. 6 paragraful 1 lit. a. RGPD.

În plus, putem integra widgetul eKomi pe site-ul nostru. Un widget este un element de caracteristică și de conținut încorporat în oferta noastră online care afișează informații variabile. Conținutul corespunzător este afișat în cadrul ofertei noastre online, dar este în prezent preluat de la serverele eKomi. Numai în acest fel poate fi afișat întotdeauna conținutul curent, mai presus de toate evaluările curente. Pentru aceasta trebuie să fie construit pe eKomi eKomi și primește anumite date tehnice (date de acces, inclusiv adresa IP), care sunt necesare, astfel încât conținutul să poată fi livrat o conexiune de date de către cei chemați în cadrul site-ului nostru de oferta on-line. În plus, eKomi primește informații că utilizatorii au vizitat oferta noastră online. Aceste informații pot fi stocate într-un cookie și utilizat de eKomi pentru a identifica care serviciile online care participă la procedurile de eKomi-evaluare au fost vizitate de către utilizator. Informațiile pot fi stocate într-un profil de utilizator și utilizate pentru publicitate sau pentru scopuri de cercetare de piață.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor de către utilizator, ca parte a integrării widget-uri pe care interesele noastre legitime sunt în conformitate cu informațiile utilizatorilor noștri cu privire la calitatea serviciilor noastre. Art. 6 paragraful 1 lit. f. RGPD unul. Cu excepția cazului în cere utilizatorilor să consimtă la prelucrarea datelor prin utilizarea cookie, temeiul juridic pentru prelucrarea 1, art. 6 alin. Lit. a. RGPD.

Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor lor de către eKomi și de dreptul lor de apel și alte drepturi ale persoanelor vizate, utilizatorii primesc declarațiile de confidențialitate ale eKomi: http://www.ekomi.de/de/datenschutz/.

 

Newsletter

 

Cu următoarele informații vă informăm despre conținutul buletinului nostru de știri, precum și despre procedurile de înregistrare, expediere și evaluare statistică, precum și despre dreptul dvs. de opoziție. Prin înscrierea la newsletter, sunteți de acord cu primirea și procedurile descrise.

Conținutul buletinului informativ: Noi trimitem buletine informative, e-mailuri și alte notificări electronice cu informații de publicitate (în continuare "newsletter") numai cu consimțământul destinatarului sau cu permisiunea legală. În măsura în care conținutul unui buletin informativ este descris în mod concret, acestea sunt autoritare pentru acordul utilizatorilor. De altfel, newsletter-ul nostru conține informații despre serviciile noastre și despre noi.

Double opt-in și logging: Înregistrarea pentru newsletter-ul nostru se face într-o așa-numită procedură dublă opt-in. asta După înregistrare, veți primi un e-mail prin care vă cereți să vă confirmați înregistrarea. Această confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se poată înregistra cu adrese de e-mail externe. Înregistrarea buletinului informativ va fi înregistrată pentru a dovedi procesul de înregistrare în conformitate cu cerințele legale. Aceasta include stocarea datelor de conectare și a timpului de confirmare, precum și adresa IP. De asemenea, modificările aduse datelor stocate de furnizorul de servicii de transport vor fi înregistrate.

Acreditări: Pentru a vă abona la newsletter, este suficient să vă furnizați adresa de e-mail. În mod opțional, vă rugăm să vă dați un nume în buletinul informativ pentru adresa personală.

Expedierea buletinului informativ și măsurarea performanței asociate se bazează pe consimțământul beneficiarilor conform. Art. 6 paragraful 1 lit. Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG sau dacă nu este necesar consimțământul, pe baza intereselor noastre legitime în marketingul direct conform art. Art. 6 alin. 1 lit. DSGVO i.V.m. § 7 Abs. 3 UWG.

Logarea procesului de înregistrare se bazează pe interesele noastre legitime în conformitate cu. Art. 6 paragraful 1 lit. f DSGVO. Interesul nostru constă în utilizarea unui sistem de newsletter prietenos și sigur, care să servească atât interesele noastre de afaceri, cât și așteptările utilizatorilor și, de asemenea, ne permite să ne dovedim acordul.

Revocare - Puteți să anulați primirea buletinului nostru de știri în orice moment, adică. Revocați-vă acordul. O legătură pentru anularea buletinului informativ poate fi găsită la sfârșitul fiecărui buletin informativ. Putem salva adresele de e-mail trimise pentru o perioadă de până la trei ani, pe baza intereselor noastre legitime, înainte de a le șterge pentru a obține consimțământul prealabil. Prelucrarea acestor date este limitată la scopul unei posibile apărare împotriva revendicărilor. O cerere individuală de anulare este posibilă în orice moment, cu condiția confirmării, în același timp, a existenței unui consimțământ anterior.

 

Buletin informativ - CleverReach

 

Buletinul informativ este trimis de către furnizorul de servicii de transport maritim CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Germania. Politica de confidențialitate a furnizorului de servicii de transport poate fi consultată aici: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Furnizorul de servicii de transport maritim se bazează pe interesele noastre legitime conform Art. 6

paragraful 1 lit. f. DSGVO și un contract de procesare a contractului conform Art. 28 (3) teza 1 DSGVO.

Furnizorul de servicii de transport maritim poate utiliza datele destinatarilor în formă pseudonimală, i. fără alocare unui utilizator, pentru optimizarea sau îmbunătățirea propriilor servicii, de ex. pentru optimizarea tehnică a transportului maritim și prezentarea de buletine informative sau în scopuri statistice. Cu toate acestea, furnizorul de servicii de transport maritim nu utilizează datele destinatarilor newsletter-ului pentru a le adresa singure sau pentru a transmite datele către terțe părți.

 

Buletin informativ - Măsurarea succesului

 

Buletinele de știri conțin un așa-zis "web-beacon", i. un fișier de dimensiuni pixeli, care este preluată atunci când deschideți newsletter-ul de la serverul nostru, sau dacă vom folosi un serviciu de transport maritim de la serverul său. Ca parte a regăsire a informațiilor tehnice, cum ar fi informații despre browser-ul și sistemul dumneavoastră, precum și adresa IP și ora apelului sunt mai întâi colectate.

Aceste informații (care poate fi determinată folosind adresa IP sunt) sau timpii de acces utilizate pentru îmbunătățirea tehnică a serviciilor bazate pe datele tehnice sau grupurile țintă și obiceiurile lor de lectură, prin care locuri de votare. Anchetele statistice includ, de asemenea, determinarea dacă buletinele de știri vor fi deschise, când vor fi deschise și care link-uri vor fi accesate. Din motive tehnice, aceste informații pot fi atribuite destinatarilor newsletter-ului individual. Cu toate acestea, nu este nici scopul nostru, nici, dacă este utilizat, cel al furnizorului de servicii de transport maritim să observe utilizatorii individuali. Evaluările servesc pentru a trimite mult mai mult pentru a recunoaște obiceiurile de lectură ale utilizatorilor noștri și să se adapteze conținutul nostru pentru a le sau conținut diferit în funcție de interesele utilizatorilor noștri.

Din păcate, o revocare separată de măsurare a performanței nu este posibilă.

 

Găzduire și trimitere prin poștă electronică

 

Serviciile de găzduire pe care le folosim sunt destinate să ofere următoarele servicii: servicii de infrastructură și platformă, capacități de calcul, servicii de stocare și baze de date, servicii de e-mail, securitate și servicii de întreținere pe care le folosim pentru a opera acest serviciu online.

Aici, noi, sau furnizorul nostru de hosting, procesăm datele de inventar, datele de contact, datele de conținut, datele contractuale, datele de utilizare, meta și comunicarea clienților, părților interesate și vizitatorilor acestei oferte on-line pe baza intereselor noastre legitime de furnizare eficientă și sigură a acestei oferte online. Art. 6 paragraful 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (încheierea contractului de prelucrare a contractului).

 

Colectarea datelor de acces și a fișierelor de jurnal

 

Noi, sau furnizorul nostru de gazduire, colectam pe baza intereselor noastre legitime in sensul art.6 alin. 1 lit. f. DSGVO Date privind fiecare acces la serverul pe care se află acest serviciu (așa-numitele fișiere log server). Datele de acces includ numele paginii web preluate, fișierul, data și ora preluării, cantitatea de date transferate, mesajul despre recuperarea reușită, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare al utilizatorului, adresa URL de referință (pagina anterior vizitată), adresa IP și furnizorul solicitant.

Informațiile din fișierul logfile sunt stocate în scopuri de securitate (de exemplu, pentru a investiga activități abuzive sau frauduloase) pentru maxim 7 zile și apoi șterse. Datele a căror reținere ulterioară este necesară în scopuri demonstrative sunt scutite de anulare până la clarificarea finală a incidentului.

 

Managerul de etichete Google

 

Managerul de etichete Google este o soluție care ne permite să gestionăm așa-numitele etichete ale site-urilor web printr-o singură interfață (inclusiv, de exemplu, Google Analytics și alte servicii de marketing Google în oferta noastră online). Managerul de etichete (care implementează etichetele) nu procesează datele personale ale utilizatorilor. În ceea ce privește prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor, se face referire la următoarele informații despre serviciile Google. Politica de utilizare: https://www.google.com/intl/ro/tagmanager/use-policy.html.

 

Google Analytics

 

Ne bazăm pe baza intereselor noastre legitime (care interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, LLC ( „Google“) unul. Google utilizează cookie-uri. Informațiile generate de cookie despre utilizarea ofertei online de către utilizatori sunt de obicei transmise la un server Google din SUA și stocate acolo.

Google a fost certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google va utiliza aceste informații în numele nostru, pentru a evalua utilizarea rezervelor noastre de către utilizatori, pentru a compila rapoarte cu privire la activitățile din cadrul acestei oferte on-line și de a oferi alte, legate de utilizarea acestui site și a serviciilor de internet pentru noi. În acest caz, profilurile de utilizare pseudonime ale utilizatorilor pot fi create din datele prelucrate.

Utilizăm Google Analytics numai cu anonimizarea IP activată. Aceasta înseamnă că adresa IP a utilizatorilor va fi redusă de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă pe un server Google din SUA și scurtată acolo.

Adresa IP trimisă de browser-ul utilizatorului nu va fi fuzionată cu alte date furnizate de Google. Utilizatorii pot preveni stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului browserului; De asemenea, utilizatorii pot împiedica colectarea de către Google a datelor generate de cookie și legate de utilizarea ofertei online și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser disponibil la următorul link: http: // tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = ro.

Pentru mai multe informații despre utilizarea, utilizarea și depreciarea datelor de către Google, citiți Politica de confidențialitate Google (https://policies.google.com/technologies/ads) și Setările pentru anunțurile Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

Datele personale ale utilizatorilor vor fi șterse sau anonime după 14 luni.

 

Google Universal Analytics

 

Utilizăm Google Analytics în design ca "Universal Analytics". „Universal Analytics“ se referă la un proces prin Google Analytics, în care analiza de utilizator se bazează pe un ID de utilizator pseudonimă și creează astfel un profil de pseudonimă utilizator cu informații din utilizarea diferitelor dispozitive (așa-numitele „Urmărirea pe dispozitiv“).

 

Direcționarea cu Google Analytics

 

Noi folosim Google Analytics la anumite caracteristici (de exemplu interese în anumite subiecte sau produse care sunt vizitate de care apar pe parcursul a serviciilor de publicitate Google și anunțurile sale partenerii apar numai pentru utilizatorii care au manifestat interesul în oferta noastră on-line sau pe baza Pagini Web) pe care le trimitem la Google (așa-numitele "remarketing" sau "segmente de public Google Analytics"). Cu audiențele de remarketing, dorim să ne asigurăm că anunțurile noastre răspund interesului potențial al utilizatorilor.

 

Google AdSense cu anunțuri personalizate

 

Noi folosim bazat pe interesele noastre legitime (de exemplu, un interes în analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. DSGVO) serviciile furnizate de Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , Statele Unite ale Americii, ("Google").

Google a fost certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Folosim serviciul AdSense, care permite ca anunțurile să apară pe site-ul nostru și să ne recompenseze pentru afișarea lor sau pentru altă utilizare. În aceste scopuri, datele de utilizare, de ex. clic pe un anunț și adresa IP a utilizatorilor procesați, prin care adresa IP este scurtată de ultimele două locuri. Prin urmare, prelucrarea datelor utilizatorilor este pseudonimată.

Utilizăm Adsense cu anunțuri personalizate. În acest sens, Google trage concluzii cu privire la interesele acestora pe baza site-urilor web vizitate de utilizatori sau de aplicațiile utilizate și a profilurilor de utilizator create în acest fel. Agenții de publicitate utilizează aceste informații pentru a-și alinia campaniile cu aceste interese, ceea ce aduce beneficii atât utilizatorilor, cât și agenții de publicitate. Pentru Google, anunțurile sunt personalizate atunci când datele colectate sau cunoscute determină sau influențează selectarea anunțurilor. Acestea includ căutări, activități, vizite pe site, aplicații, elemente demografice și informații despre locație. În mod specific, aceasta include: direcționarea în funcție de criterii demografice, direcționarea în funcție de categorie de interes, remarketing și liste de direcționare a listelor de echilibru a clienților și ale publicului care au fost încărcate în DoubleClick Bid Manager sau Manager de campanie.

Pentru mai multe informații despre utilizarea, utilizarea și depreciarea datelor de către Google, citiți Politica de confidențialitate Google (https://policies.google.com/technologies/ads) și Setările pentru anunțurile Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

 

Google Adsense cu anunțuri ne-personalizate

 

Noi folosim bazat pe interesele noastre legitime (de exemplu, un interes în analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. DSGVO) serviciile furnizate de Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , Statele Unite ale Americii, ("Google").

Google a fost certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Folosim serviciul AdSense, care permite ca anunțurile să apară pe site-ul nostru și să ne recompenseze pentru afișarea lor sau pentru altă utilizare. În aceste scopuri, datele de utilizare, de ex. clic pe un anunț și adresa IP a utilizatorilor procesați, prin care adresa IP este scurtată de ultimele două locuri. Prin urmare, prelucrarea datelor utilizatorilor este pseudonimată.

Utilizăm Adsense cu anunțuri ne-personalizate. Anunțurile nu sunt afișate pe baza profilurilor de utilizator. Anunțurile ne-personalizate nu se bazează pe comportamentul utilizatorilor din trecut. Direcționarea folosește informații contextuale, inclusiv direcții geografice grosiere (de ex. Pe site) bazate pe locația curentă, pe conținutul site-ului web actual sau pe aplicație și termenii curenți de căutare. Google interzice orice direcționare personalizată, inclusiv direcționarea în funcție de criterii demografice și direcționarea către lista de utilizatori.

Pentru mai multe informații despre utilizarea, utilizarea și depreciarea datelor de către Google, citiți Politica de confidențialitate Google (https://policies.google.com/technologies/ads) și Setările pentru anunțurile Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

 

Google AdWords și măsurarea conversiilor

 

Noi folosim bazat pe interesele noastre legitime (de exemplu, un interes în analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. DSGVO) serviciile furnizate de Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , Statele Unite ale Americii, ("Google").

Google a fost certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Utilizăm instrumentul Google AdWords AdWords de marketing online "AdWords" pentru a plasa anunțuri în rețeaua de publicitate Google (de exemplu, în rezultatele căutării, în videoclipuri, pe site-uri web etc.) astfel încât acestea să fie afișate utilizatorilor care au un interes suspect în anunțuri. Acest lucru ne permite să afișăm mai precis anunțuri pentru și în cadrul ofertei noastre online, astfel încât să prezentăm anunțuri numai utilizatorilor care le corespund intereselor. Dacă un utilizator, de ex. Afișarea anunțurilor pentru produsele pe care le-a căutat în alte oferte online se numește remarketing. Pentru aceste scopuri este numit atunci când apelați alte site-uri noastre și în cazul în care rețeaua de publicitate Google este activă, executați direct de Google un cod de la Google și va. (Re) tag-uri de marketing (imagini invizibile sau cod, de asemenea, cunoscut sub numele de " Semnalizatoare Web ") încorporate pe site. Cu ajutorul acestora, utilizatorul primește un cookie individual, i. un fișier mic este salvat (în loc de cookie-uri, pot fi utilizate și tehnologii comparabile). În acest dosar mai multe informații tehnice despre browser-ul și sistemul de operare, referindu-se pe site-uri, orele de vizită și alte informații cu privire la utilizarea conținutului este notat, căutat care site-urile utilizatorului pentru conținutul el a făcut clic interesează și ceea ce oferă utilizatorului.

Mai mult, primim un "cookie de conversie" individual. Informațiile obținute prin cookie sunt utilizate de Google pentru a genera statistici privind conversiile pentru noi. Cu toate acestea, auzim doar numărul total anonim de utilizatori care au făcut clic pe anunțul nostru și au fost redirecționați către o pagină de etichete de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, nu primim nicio informație care identifică personal utilizatorii.

Datele utilizatorilor sunt pseudonimice prelucrate în cadrul rețelei de publicitate Google. asta Google stochează și procesează de ex. nu numele sau adresa de e-mail ale utilizatorilor, dar prelucrează datele legate de cookie relevante în cadrul profilurilor de utilizator pseudonime. asta din perspectiva Google, anunțurile nu sunt gestionate și afișate către o persoană identificată în mod specific, ci către proprietarul modulelor cookie, indiferent de cine este proprietarul acestui modul cookie. Acest lucru nu se aplică dacă un utilizator a permis în mod explicit Google să proceseze datele fără această pseudonimizare. Informațiile colectate despre utilizatori sunt transmise la Google și stocate pe serverele Google din Statele Unite.

Pentru mai multe informații despre utilizarea, utilizarea și depreciarea datelor de către Google, citiți Politica de confidențialitate Google (https://policies.google.com/technologies/ads) și Setările pentru anunțurile Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

 

Google Doubleclick

 

Noi folosim bazat pe interesele noastre legitime (de exemplu, un interes în analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. DSGVO) serviciile furnizate de Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , Statele Unite ale Americii, ("Google").

Google a fost certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Utilizăm procesul de marketing online Google DoubleClick pentru a plasa anunțuri în rețeaua de publicitate Google (de ex., În rezultatele căutării, în videoclipuri, pe site-uri web etc.). Dublu clic se caracterizează prin afișarea anunțurilor în timp real pe baza presupuselor interese ale utilizatorilor. Acest lucru ne permite să afișăm mai precis anunțuri pentru și în cadrul ofertei noastre online, astfel încât să prezentăm anunțuri numai utilizatorilor care le corespund intereselor. Dacă un utilizator, de ex. Afișarea anunțurilor pentru produsele pe care le-a căutat în alte oferte online se numește remarketing. Pentru aceste scopuri este numit atunci când apelați alte site-uri noastre și în cazul în care rețeaua de publicitate Google este activă, executați direct de Google un cod de la Google și va. (Re) tag-uri de marketing (imagini invizibile sau cod, de asemenea, cunoscut sub numele de " Semnalizatoare Web ") încorporate pe site. Cu ajutorul acestora, utilizatorul primește un cookie individual, i. un fișier mic este salvat (în loc de cookie-uri, pot fi utilizate și tehnologii comparabile). În acest dosar mai multe informații tehnice despre browser-ul și sistemul de operare, referindu-se pe site-uri, orele de vizită și alte informații cu privire la utilizarea conținutului este notat, căutat care site-urile utilizatorului pentru conținutul el a făcut clic interesează și ceea ce oferă utilizatorului.

Este recunoscut, de asemenea, adresa de IP a utilizatorului, care este trunchiat în statele membre ale Uniunii Europene sau a altor părți la Acordul privind Spațiul Economic European și de-a lungul transferate numai în cazuri excepționale, la un server Google în SUA și scurtat acolo. Informațiile de mai sus pot fi, de asemenea, legate de Google cu astfel de informații din alte surse. În cazul în care utilizatorul accesează ulterior alte site-uri web, pot fi afișate anunțuri adaptate intereselor acestora, bazate pe presupusele lor interese, pe baza profilului lor de utilizator.

Datele utilizatorilor sunt pseudonimice prelucrate în cadrul rețelei de publicitate Google. asta Google stochează și procesează de ex. nu numele sau adresa de e-mail ale utilizatorilor, dar prelucrează datele legate de cookie relevante în cadrul profilurilor de utilizator pseudonime. asta din perspectiva Google, anunțurile nu sunt gestionate și afișate către o persoană identificată în mod specific, ci către proprietarul modulelor cookie, indiferent de cine este proprietarul acestui modul cookie. Acest lucru nu se aplică dacă un utilizator a permis în mod explicit Google să proceseze datele fără această pseudonimizare. Informațiile colectate despre utilizatori prin serviciile de marketing Google sunt transmise la Google și stocate pe serverele Google din Statele Unite.

Pentru mai multe informații despre utilizarea, utilizarea și depreciarea datelor de către Google, citiți Politica de confidențialitate Google (https://policies.google.com/technologies/ads) și Setările pentru anunțurile Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

 

Facebook Pixeli, Audiențe personalizate și Conversie Facebook

 

In cadrul rezervelor noastre din cauza intereselor noastre legitime, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre și în acest scop așa-numita voință de analiză. „Facebook Pixel“ rețeaua de socializare Facebook, care este operat de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , SUA sau, dacă vă aflați în UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda ("Facebook").

Facebook este certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Cu ajutorul Facebook-pixel este Facebook pentru un posibil vizitatorilor rezervele noastre ca grup țintă pentru afișarea anunțurilor (așa-numitele. „Facebook Ads“), care urmează să fie stabilită. În consecință, vom folosi pixelii Facebook pentru a afișa conectat prin noi Facebook Ads numai pentru utilizatorii Facebook care au manifestat un interes în oferta noastră on-line sau de anumite caracteristici (de exemplu interese în anumite subiecte sau produse care sunt vizitate pe baza Paginile web determinate), pe care le transmitem pe Facebook (așa-numitele "Audiențe personalizate"). Cu ajutorul pixelului din Facebook, dorim să ne asigurăm că anunțurile noastre Facebook sunt în conformitate cu interesul potențial al utilizatorilor și nu sunt enervante. Cu ajutorul Facebook-pixel putem înțelege în continuare eficiența anunțurilor Facebook în scopuri de cercetare statistică și de piață, în care vom vedea dacă utilizatorii după ce faceți clic a fost redirecționat către un anunț pe Facebook pe site-ul nostru (așa-numitele. „Conversie“).

Prelucrarea datelor de către Facebook face parte din politica de utilizare a datelor Facebook. În consecință, note generale privind prezentarea anunțurilor Facebook, în politica de utilizare a datelor Facebook: https://www.facebook.com/policy. Informații specifice și detalii cu privire la Facebook pixel și modul în care funcționează, consultați secțiunea Ajutor Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Puteți contesta capturarea de către Pixelul Facebook și utilizarea datelor dvs. pentru a afișa anunțuri Facebook. Pentru a ajusta tipurile de anunțuri sunt afișate în cadrul Facebook, puteți apela pagina numit Facebook și informațiile privind setările de publicitate bazate pe utilizare acolo urmează: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Setările sunt independente de platformă, i. acestea sunt adoptate pentru toate dispozitivele, cum ar fi computerele desktop sau dispozitivele mobile.

Puteți, utilizarea de cookie-uri, care servesc scopurilor de măsurare a publicului și de publicitate, de asemenea, pe pagina de dezactivare a inițiativei Network Advertising (http://optout.networkadvertising.org/) și, în plus, site-ul american (http://www.aboutads.info/ opțiuni) sau pe site-ul web european (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

etracker

 

Ne bazăm pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, un interes în analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. DSGVO) analitice de serviciu „etracker“ etracker GmbH, în prima Brunnenstrasse 1 20459 Hamburg, a.

Datele colectate sunt analizate exclusiv pseudonimic, stocate numai pe serverele din Germania, nu combinate cu alte date sau transmise terților.

Când stocarea datelor de utilizator, în special, adresa IP, dispozitive și domeniu de date ale utilizatorilor sunt stocate numai scurtat sau să le criptați, astfel încât o concluzie cu privire la utilizatorul individual nu este posibilă. Scurtarea adresei IP are loc cât mai curând posibil și automat în mod implicit. Din datele procesate de etracker, profilurile de utilizator pseudonime sunt create folosind module cookie. Identificator pentru recunoașterea unui utilizator app, sesiune de efectuarea și urmărirea pe mai multe dispozitive și livrarea de date comportamentale pentru remarketing, cu toate acestea, cu siguranță, un pseudonim sau criptat. Mai mult, etracker asigură protecția datelor prelucrate ale utilizatorilor prin contract prin încheierea unui contract de procesare a contractului, conform art. Art. 28 (3) teza 1 DSGVO.

Puteți obiecta la colectarea și stocarea datelor în orice moment, cu efecte pentru viitor. Pentru a contracara o colecție de date și de stocare a datelor vizitatorilor pentru viitor, puteți urma acest link un cookie de renunțare etracker se referă aceste cauze sunt că viitorul nu a ridicat niciun fel de date despre vizitatori etracker browser și stocate: http: // www.etracker.de / intimitate? et = [PLEASE PUT ID-TA cont].

Opțiunea de dezactivare setează un cookie de renunțare cu numele "cntcookie" de etracker. Nu ștergeți acest modul cookie atât timp cât doriți să vă mențineți opoziția.

Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate etracker: https://www.etracker.com/datenschutz.

 

econda analytics

 

Pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, interesul în analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul articolului 6 (1) lit. DSGVO), soluțiile și tehnologiile econda GmbH, precum și optimizarea acestei oferte online, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Germania, datele anonime sunt colectate și stocate, iar profilele de utilizare sunt create din aceste date folosind pseudonime.

În acest scop, modulele cookie pot fi utilizate pentru a permite recunoașterea unui browser de Internet. Cu toate acestea, profilurile utilizatorilor nu sunt fuzionate cu date despre purtătorul pseudonimului fără consimțământul explicit al vizitatorului. În special, adresele IP sunt redate nerecunoscute imediat după primire, astfel încât nu este posibilă alocarea profilurilor de utilizare adreselor IP.

Puteți obiecta la colectarea și stocarea datelor în orice moment, cu efecte pentru viitor. Pentru a contracara o colecție de date și de stocare a datelor vizitatorilor pentru viitor, puteți urma acest link un cookie econda de renunțare se referă aceste cauze sunt că viitorul nu a ridicat niciun fel de date despre vizitatori browser-ul de la econda și stocate: https: // www .econda.de / revocat-to-date / stocare. Contradicția se aplică numai dispozitivului și browserului web pe care a fost setat, vă rugăm să repetați procesul pe toate dispozitivele, dacă este necesar. Dacă ștergeți modulul cookie de renunțare, solicitările vor fi trimise înapoi la econda.

Informații suplimentare pot fi găsite în politica de confidențialitate a firmei econda: https://www.econda.de/datenschutzhinweise/.

 

Webtrekk

 

Pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, interesul în analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul articolului 6 (1) lit. DSGVO), soluțiile și tehnologiile econda GmbH, precum și optimizarea acestei oferte online, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Germania, datele anonime sunt colectate și stocate, iar profilele de utilizare sunt create din aceste date folosind pseudonime.

În acest scop, modulele cookie pot fi utilizate pentru a permite recunoașterea unui browser de Internet. Cu toate acestea, profilurile utilizatorilor nu sunt fuzionate cu date despre purtătorul pseudonimului fără consimțământul explicit al vizitatorului. În special, adresele IP sunt redate nerecunoscute imediat după primire, astfel încât nu este posibilă alocarea profilurilor de utilizare adreselor IP. Analiza geografică funcționează dintr-o bază de date care conține adresa IP a diferiților ISP-uri cu localizarea geografică a adresei IP până la nivelul orașului. Adresele individuale ale utilizatorilor sunt necunoscute. Cookie-urile sunt păstrate timp de maxim 6 luni.

Puteți obiecta la prelucrarea datelor dvs. în orice moment cu efect pentru viitor. Pentru a contracara o colecție de date și de stocare a datelor vizitatorilor pentru viitor, puteți urma acest link un cookie de renunțare Webtrekk se referă aceste cauze sunt că viitorul nu a ridicat niciun fel de date despre vizitatori browser-ul de la Webtrekk și stocate: https: // www .webtrekk.com / de / juridice / opt-out webtrekk /. Contradicția se aplică numai dispozitivului și browserului web pe care a fost setat, vă rugăm să repetați procesul pe toate dispozitivele, dacă este necesar. Când ștergeți modulul cookie de renunțare, solicitările sunt returnate Webtrekk.

Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate Webtrekk: https://www.webtrekk.com/legal/opt-out-webtrekk.

 

StatCounter

 

Folosim serviciul de analiză web StatCounter, oferit de StatCounter, Guinness Enterprise Center, Taylor's Lane, Dublin 8, Irlanda.

StatCounter este un serviciu online care ne ajută să înțelegem vizitatorii noștri; de exemplu, modul în care vizitatorii găsesc site-ul nostru, cat timp raman pe site-ul nostru, care sunt paginile de interes, etc Noi folosim StatCounter pentru că o mai bună înțelegere a modului în care vizitatorii interacționează cu site-ul nostru, ajutându-ne conținutul, Îmbunătățiți designul și funcționalitatea site-ului nostru. Acest lucru ne permite să oferim vizitatorilor noștri o experiență online mai bună.

StatCounter utilizează cookie-uri și alte tehnologii pentru a colecta date despre vizitatori și activitatea vizitatorilor pe site-ul nostru web într-un profil de utilizator. Aceste date includ:

- ora și data vizitei (acest lucru ne poate ajuta să identificăm și să planificăm vizite pe site-ul nostru);

- adresa IP (aceasta este o etichetă numerică atribuită unui dispozitiv de către un furnizor de servicii Internet pentru ca dispozitivul să acceseze Internetul);

- browser și sistem de operare (acest lucru ne poate ajuta să ne asigurăm că site-ul nostru funcționează corect în browserele / sistemele de operare utilizate pentru a accesa site-ul nostru);

- Informații despre dispozitiv, cum ar fi Tipul dispozitivului și dimensiunea ecranului (acest lucru ne poate ajuta să ne asigurăm că site-ul nostru funcționează corect în dispozitivele utilizate pentru a accesa site-ul nostru);

- Referințe la date, cum ar fi o legătură de motor de căutare (acest lucru ne poate ajuta să înțelegem care motoare de căutare ajută vizitatorii să găsească site-ul nostru);

În plus, atunci când vizitați site-ul nostru, un cookie StatCounter (numit "is_unique") poate fi plasat în browserul dvs. Acest modul cookie este utilizat numai pentru a determina dacă sunteți un vizitator inițial sau repetat și pentru a evalua vizitele unice pe site.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor de utilizator folosind StatCounter, interesele noastre legitime sunt în funcție de optimizare și de design prietenos rezervelor noastre. Art. 6 paragraful 1 lit. f. DSGVO unul. Cu excepția cazului în cere utilizatorilor să consimtă la prelucrarea datelor prin utilizarea cookie, temeiul juridic pentru prelucrarea 1, art. 6 alin. Lit. a. DSGVO

Pentru mai multe informații despre procesarea datelor de către StatCounter, se referă la politica de confidențialitate a furnizorului: https://statcounter.com/about/legal/#privacy

Puteți, de asemenea, de detectare de StatCounter contrazică (opt-out): http://statcounter.com/about/set-refusal-cookie/.

 

Anunțurile Bing

 

Am stabilit în cadrul rezervelor noastre bazate pe interesele noastre legitime (de exemplu, un interes în analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. DSGVO) conversia și instrumentul de urmărire „pentru anunțurile Bing“ de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA. Aici sunt stocate de cookie-uri Microsoft pe dispozitivele utilizatorilor, pentru a permite analiza utilizarea rezervelor noastre de către utilizatorii în cazul în care utilizatorii sunt atinse printr-un afișaj Microsoft Bing oferta noastră on-line (așa-numitele. «Măsurare de conversie»). Microsoft și putem vedea în acest fel că cineva a făcut clic pe un anunț, a fost transmis oferta noastră on-line și a fost atins o pagină țintă predeterminată (așa-numita „pagină de conversie“). Audem doar numărul total de utilizatori care au făcut clic pe un anunț Bing și au fost apoi redirecționați către pagina de conversie. Nu sunt memorate adrese IP. Nu sunt date informații personale cu privire la identitatea utilizatorilor.

Microsoft a fost certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Dacă utilizatorii nu doresc să participe la metoda de urmărire pentru anunțurile Bing, puteți dezactiva, de asemenea ca setare este necesar un cookie prin setările browser-ului sau utilizați pagina de renunțare la Microsoft: http://choice.microsoft.com/de -de / opt-out.

Aflați mai multe despre confidențialitate și cookie-uri pe aplicate la Microsoft Bing Ads Pentru utilizatorii din declarația de confidențialitate de la Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

Visual Website Optimizer

 

În cadrul nostru online oferă de optimizare a serviciului Visual Site-ul (o ofertă de Wingify Software Private Limited se bazează pe interesele noastre legitime (interes DSGVO și anume în analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f.) , 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India).

Website Optimizer vizual permis în cadrul așa-numitei „A / B-testare“, „click tracking“ și pentru a înțelege „hărți de căldură“, diverse modificări afectează un site (de exemplu, modificări în câmpurile de introducere de proiectare, etc.). Testarea A / B este concepută pentru a îmbunătăți gradul de utilizare și performanța ofertelor online. Procedând astfel, utilizatorii sunt de ex. versiuni diferite ale unui site web sau ale elementelor sale, cum ar fi formularele de intrare, care pot avea etichete diferite de plasare a conținutului sau de elemente de navigare. Ulterior, pe baza comportamentului utilizatorilor, de ex. o perioadă mai lungă de timp pe site sau o interacțiune mai frecventă cu elementele, care dintre aceste site-uri sau elemente sunt mai în concordanță cu nevoile utilizatorilor. "Clicktracking" permite monitorizarea mișcărilor utilizatorilor în cadrul unei oferte online complete. Deoarece rezultatele acestor teste sunt mai precise atunci când interacțiunea cu utilizatorul poate fi urmărită în timp (se pot uita, de exemplu, în cazul în care un utilizator se întoarce fericit) sunt salvate în acest scop de testare obicei cookie-uri pe computerele utilizatorilor. "Heatmaps" sunt mișcările mouse-ului utilizatorilor, care sunt grupate împreună pentru a forma o imagine de ansamblu. Se poate recunoaște elementele paginii web de preferință accesate și elementele de pagini web pe care utilizatorii le preferă mai puțin.

Numai pentru aceste scopuri de testare, modulele cookie sunt stocate pe dispozitivele utilizatorilor. Sunt procesate numai datele pseudonime ale utilizatorilor. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate Visual Website Optimizer: https://vwo.com/privacy-policy/.

Dacă nu doriți Optimizatorul de site-ul Visual utilizarea dvs. înregistrate, acestea pot formula obiecții la această legătură, captura de date utilizând https: // [Vă rugăm să-DOMENIULDVS-INSERT] / = vwo_opt_out mai întâi

 

Crazy Egg

 

Bazat pe interesele noastre legitime (de exemplu, interesul nostru în analiza, optimizarea și funcționarea site-urilor noastre, în conformitate cu prevederile art. 6 (1) f. DSGVO, vom folosi tehnologia de analiză Crazy ou Crazy ou, Inc 16220 Ridgeview Lane, La Mirada, CA, 90638 Statele Unite ale Americii.

Crazy Egg permisă în conformitate cu așa-numitele „A / B-testare“, „click tracking“ și pentru a înțelege „hărți de căldură“, diverse modificări afectează un site (de exemplu, modificări în câmpurile de introducere de proiectare, etc.). Testarea A / B este concepută pentru a îmbunătăți gradul de utilizare și performanța ofertelor online. Procedând astfel, utilizatorii sunt de ex. versiuni diferite ale unui site web sau ale elementelor sale, cum ar fi formularele de intrare, care pot avea etichete diferite de plasare a conținutului sau de elemente de navigare. Ulterior, pe baza comportamentului utilizatorilor, de ex. o perioadă mai lungă de timp pe site sau o interacțiune mai frecventă cu elementele, care dintre aceste site-uri sau elemente sunt mai în concordanță cu nevoile utilizatorilor. "Clicktracking" permite monitorizarea mișcărilor utilizatorilor în cadrul unei oferte online complete. Deoarece rezultatele acestor teste sunt mai precise atunci când interacțiunea cu utilizatorul poate fi urmărită în timp (se pot uita, de exemplu, în cazul în care un utilizator se întoarce fericit) sunt salvate în acest scop de testare obicei cookie-uri pe computerele utilizatorilor. "Heatmaps" sunt mișcările mouse-ului utilizatorilor, care sunt grupate împreună pentru a forma o imagine de ansamblu. Se poate recunoaște elementele paginii web de preferință accesate și elementele de pagini web pe care utilizatorii le preferă mai puțin.

În plus, sunt înregistrate date tehnice, cum ar fi limba, sistemul, rezoluția ecranului și tipul de browser selectat. Din motive tehnice, aceste informații sunt stocate într-un așa-numit "cookie de sesiune". Aceasta înseamnă că acest modul cookie va fi șters după părăsirea site-ului și nu va fi utilizat pentru a urmări utilizatorii pe mai multe site-uri Web sau pentru a identifica vizitatorii repetați.

Informațiile colectate nu conțin parole, adresa IP este anonimă și informațiile nu vor fi divulgate unor terțe părți.

Informațiile sunt destinate exclusiv îmbunătățirii utilizabilității serviciilor noastre. Pentru mai multe informații, consultați politica de confidențialitate Crazy Egg: https://www.crazyegg.com/privacy. Utilizatorii pot obiecta analiza Crazy Egg în browser-ul lor: https://www.crazyegg.com/opt-out.

 

Prezenta online in social media

 

Menținem prezența online în rețelele și platformele sociale pentru a comunica cu clienții, clienții și utilizatorii activi și pentru a le informa despre serviciile noastre.

Menționăm că datele utilizatorilor din afara zonei Uniunii Europene pot fi prelucrate. Acest lucru poate duce la riscuri pentru utilizatori, de ex. aplicarea drepturilor utilizatorilor ar putea deveni mai dificilă. În ceea ce privește furnizorii americani certificați în conformitate cu Protecția datelor, subliniem faptul că aceștia se angajează să respecte standardele UE privind confidențialitatea.

În plus, datele utilizatorilor sunt de obicei prelucrate în scopul cercetării de piață și al publicității. Astfel, de ex. profilurile utilizatorilor sunt create din comportamentul utilizatorilor și din interesele rezultate ale utilizatorilor. Profilurile de utilizare pot fi utilizate, la rândul lor, de ex. Plasați anunțuri în interiorul și în exteriorul platformelor care se presupune că sunt în conformitate cu interesele utilizatorilor. În aceste scopuri, cookie-urile sunt de obicei stocate pe computerele utilizatorilor, în care sunt stocate comportamentul utilizatorilor și interesele utilizatorilor. În plus, în profilurile de utilizare, datele pot fi stocate, de asemenea, independent de dispozitivele folosite de utilizatori (în special dacă utilizatorii sunt membri ai platformelor respective și le-au conectat la acestea).

Prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor se bazează pe interesele noastre legitime în ceea ce privește informarea eficientă a utilizatorilor și comunicarea cu utilizatorii în conformitate cu. Art. 6 paragraful 1 lit. f. DSGVO. În cazul în care utilizatorii sunt rugați de către furnizorul unui acord cu prelucrarea datelor (adică, consimțământul acestora, de exemplu, prin agățare unei casete de selectare sau un buton de confirmare a explica) 1 este baza legală a tipului de prelucrare. 6, alin. Lit. a., art. 7DSVGO.

Pentru o descriere detaliată a procesării respective și a posibilităților de contradicție (opt-out), ne referim la următoarele informații legate de furnizor.

De asemenea, în cazul solicitărilor de informații și al afirmării drepturilor utilizatorilor, subliniem că acestea pot fi revendicate cel mai eficient de la furnizori. Numai furnizorii au acces la datele utilizatorilor și pot lua în mod direct măsurile adecvate și pot furniza informații. Dacă aveți nevoie de ajutor, puteți să ne contactați.

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda) - Politica de confidențialitate: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-out: https: // www. facebook.com/settings?tab=ads și http://www.youronlinechoices.com, confidențialitate Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

- Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) - Politica de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated , Shield de confidențialitate: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

- Instagram (Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Statele Unite ale Americii) - Politica de confidențialitate / opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- Twitter (Twitter Inc., Market Street 1355, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Politica de confidențialitate: https://twitter.com/de/privacy, Opt-out: https://twitter.com/personalization , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Statele Unite ale Americii) - Politica de confidențialitate / opt-out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- LinkedIn (LinkedIn Irlanda Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlanda) - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Politica de confidențialitate, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest -Controls / retargeting opt-out, Shield de confidențialitate: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germania) - Politica de confidențialitate / opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

- Wakalet (Wakelet limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Regatul Unit al Marii Britanii) - Politica de confidențialitate / opt-out: https://wakelet.com/privacy.html.

- SoundCloud (Soundcloud Limited, Rheinberger Str 76/77, 10115 Berlin, Germania.) - Politica de confidențialitate / opt-out: https://soundcloud.com/pages/privacy.

 

Integrarea serviciilor și a conținutului terților

 

Am stabilit în cadrul rezervelor noastre bazate pe interesele noastre legitime (de exemplu, un interes în analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. DSGVO) conținut sau servicii furnizate de terți pentru conținutul acestora și Servicii, cum ar fi Includeți videoclipuri sau fonturi (denumite colectiv "conținut").

Aceasta presupune întotdeauna că furnizorii terță parte din acest conținut percep adresa IP a utilizatorilor, deoarece nu au putut trimite conținutul în browserul lor fără adresa IP. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru prezentarea acestui conținut. Ne străduim să folosim numai conținutul al cărui furnizor utilizează adresa IP exclusiv pentru difuzarea conținutului. Părțile terțe pot utiliza, de asemenea, așa-numitele etichete pixel (grafică invizibilă, denumite și "balize web") în scopuri statistice sau de marketing. "Etichetele pixelilor" pot fi utilizate pentru a evalua informații cum ar fi traficul de vizitatori în paginile acestui site web. Informațiile pseudonimă pot fi stocate în cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului și alte informații tehnice despre browser-ul și sistemul de operare, referindu-se pe site-uri, orele de vizită și alte detalii includ, de asemenea, utilizarea ofertei noastre on-line, așa cum sunt, de asemenea, asociate cu astfel de informații din alte surse.

 

Fonturile Google

 

Încorporăm fonturile ("Google Fonts") furnizate de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Politica de confidențialitate: https://www.google.com/policies/privacy/, opțiunea de renunțare: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google ReCaptcha

 

Legăm funcția pentru a detecta roboții, de ex. atunci când intră în formulare on-line ("ReCaptcha") a furnizorului Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Politica de confidențialitate: https://www.google.com/policies/privacy/, opțiunea de renunțare: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google Maps

 

Includeți hărți din serviciul Google Maps oferit de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii. Datele procesate pot include, în special, adresele IP ale utilizatorilor și datele de localizare, dar acestea nu sunt colectate fără consimțământul lor (de obicei, ca parte a setărilor dispozitivelor mobile). Datele pot fi procesate în SUA. Politica de confidențialitate: https://www.google.com/policies/privacy/, opțiunea de renunțare: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Tipuri de fonturi tip Adobe

 

Ne bazăm pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, un interes în analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. DSGVO) extern „Typekit“ Helv furnizorului de Adobe Systems Software Ireland Limited, 4 -6 Riverwalk, Campus de afaceri Citywest, Dublin 24, Republica Irlanda. Adobe a fost certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

 

Utilizarea pluginurilor sociale Facebook

 

Noi folosim bazat pe interesele noastre legitime (de exemplu, un interes în analiza, optimizarea și funcționarea rentabilă a rezervelor noastre, în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. DSGVO) plugin-urile sociale ( „plug“) La facebook.com rețea socială, operate de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Portul Grand Canal, Dublin 2, Irlanda ("Facebook").

Pentru aceasta, de ex. Conținut, cum ar fi imagini, videoclipuri sau texte și butoane, cu care utilizatorii pot partaja conținutul acestei oferte online în Facebook. Lista și aspectul Facebook Social Plugins pot fi vizualizate aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook este certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Când un utilizator invocă o caracteristică a acestei oferte online care include un astfel de plugin, dispozitivul stabilește o conexiune directă cu serverele Facebook. Conținutul pluginului este transmis prin Facebook direct pe dispozitivul utilizatorului și încorporat de el în oferta online. În acest proces, profilurile de utilizator pot fi create din datele prelucrate. Prin urmare, nu avem nicio influență asupra cantității de date pe care Facebook le colectează cu ajutorul acestui plugin și, prin urmare, informează utilizatorii în funcție de cunoștințele noastre.

Prin integrarea pluginurilor, Facebook primește informațiile pe care un utilizator le-a accesat pe pagina corespunzătoare a ofertei online. Dacă utilizatorul este conectat la Facebook, Facebook poate atribui vizita în contul său Facebook. Dacă utilizatorii interacționează cu pluginurile, de exemplu, apăsați butonul Like sau lăsați un comentariu, informațiile sunt transmise de pe dispozitiv direct la Facebook și stocate acolo. Dacă un utilizator nu este membru al Facebookului, există totuși posibilitatea ca Facebook să afle și să salveze adresa IP. Potrivit Facebook, doar o adresă IP anonimă este stocată în Germania.

Scopul și domeniul de colectare a datelor și prelucrarea ulterioară și utilizarea datelor de către Facebook, precum și drepturile relevante și modalități de a proteja confidențialitatea utilizatorilor, acestea se pot referi la politicile de confidențialitate ale Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Dacă un utilizator are un membru Facebook și nu doresc Facebook pentru a colecta informații despre această ofertă on-line despre el și legat de stocate pe date membre Facebook, el trebuie să vă deconectați și să ștergeți cookie-urile înainte de a utiliza prezența online pe Facebook. Alte setări și contradicții la utilizarea datelor în scopuri publicitare, sunt posibile în setările de profil Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads sau partea americană http://www.aboutads.info / alegerile / sau pagina UE http://www.youronlinechoices.com/. Setările sunt independente de platformă, i. acestea sunt adoptate pentru toate dispozitivele, cum ar fi computerele desktop sau dispozitivele mobile.

 

Twitter

 

În cadrul ofertei noastre online, pot fi incluse caracteristicile și conținutul serviciului Twitter oferit de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA. Pentru aceasta, de ex. Conținut, cum ar fi imagini, videoclipuri sau texte și butoane care permit utilizatorilor să partajeze conținut din această ofertă on-line pe Twitter.

În cazul în care utilizatorii sunt membri ai platformei Twitter, Twitter poate apela o.g. Atribuiți conținuturi și funcții profilurilor utilizatorilor de acolo. Twitter este certificat conform Acordului privind protecția datelor, care oferă o garanție pentru a respecta legislația europeană privind confidențialitatea (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Politica de confidențialitate: https://twitter.com/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

 

Instagram

 

În cadrul ofertei noastre online, caracteristicile și conținutul serviciului Instagram oferit de Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SUA, pot fi incluse. Pentru aceasta, de ex. Conținut, cum ar fi imagini, videoclipuri sau texte și butoane care permit utilizatorilor să partajeze conținut din această ofertă online în cadrul Instagram. Dacă utilizatorii sunt membri ai platformei Instagram, Instagram poate apela o.g. Atribuiți conținuturi și funcții profilurilor utilizatorilor de acolo. Politica de confidențialitate Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

Pinterest

 

În cadrul ofertei noastre online, pot fi incluse caracteristicile și conținutul serviciului Pinterest oferit de Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, SUA. Pentru aceasta, de ex. Conținut, cum ar fi imagini, videoclipuri sau texte și butoane care permit utilizatorilor să partajeze conținut din această ofertă online în cadrul Pinterest. Dacă utilizatorii sunt membri ai platformei Pinterest, Pinterest poate apela o.g. Atribuiți conținuturi și funcții profilurilor utilizatorilor de acolo. Politica de confidențialitate Pinterest: https://about.pinterest.com/privacy-policy.

 

Xing

 

În cadrul funcțiilor noastre de ofertare online și a conținutului serviciului Xing, oferit de XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germania, pot fi integrate. Pentru aceasta, de ex. Conținut, cum ar fi imagini, videoclipuri sau texte și butoane care permit utilizatorilor să partajeze conținut din această ofertă online în cadrul Xing. Dacă utilizatorii sunt membri ai platformei Xing, Xing poate apela og. Atribuiți conținuturi și funcții profilurilor utilizatorilor de acolo. Politica de confidențialitate a lui Xing: https://privacy.xing.com/en/ privacy_policy.

 

LinkedIn

 

În cadrul ofertei noastre online, pot fi incluse caracteristicile și conținutul serviciului LinkedIn oferit de Compania LinkedIn Ireland Unlimited Wilton Place, Dublin 2, Irlanda. Pentru aceasta, de ex. Conținut, cum ar fi imagini, videoclipuri sau texte și butoane care permit utilizatorilor să partajeze conținut din această ofertă online în cadrul LinkedIn. Dacă utilizatorii sunt membri ai platformei LinkedIn, LinkedIn poate apela o.g. Atribuiți conținuturi și funcții profilurilor utilizatorilor de acolo. Politica de confidențialitate LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .. LinkedIn este certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https: //www.privacyshield. gov / participant? id = a2zt0000000L0UZAA0 & status = activ). Politica de confidențialitate: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Google+

 

În cadrul caracteristicile noastre prezență online și conținutul platformei Google+ pot fi oferite de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii ( "Google"), sunt incluse. Pentru aceasta, de ex. Conținut, cum ar fi imagini, videoclipuri sau texte și butoane care permit utilizatorilor să partajeze conținut din această ofertă online la Google. Dacă utilizatorii sunt membri ai platformei Google+, Google poate apela og. Atribuiți conținuturi și funcții profilurilor utilizatorilor de acolo.

 

Google a fost certificată în conformitate cu acordurile de confidențialitate Shield și oferă, astfel, o garanție pentru a se conforma cu legislația europeană privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Pentru mai multe informații despre utilizarea, utilizarea și depreciarea datelor de către Google, citiți Politica de confidențialitate Google (https://policies.google.com/technologies/ads) și Setările pentru anunțurile Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

 

Partajarea caracteristicilor AddThis

 

În cadrul nostru online oferă serviciul „addthis“ este (1595 Spring Hill Rd Suite 300 Viena, VA 22182, Statele Unite ale Americii) a fost folosit pentru a partaja conținutul acestui site în cadrul rețelelor sociale (așa-numitele. Partajare).

Utilizarea se face pe baza intereselor noastre legitime, i. Interesul pentru răspândirea ofertei noastre online conform Art. 6 paragraful 1 lit. f. DSGVO.

AddThis utilizează informațiile personale ale utilizatorilor pentru furnizarea și executarea funcțiilor de distribuire. În plus, AddThis poate utiliza informații pseudonime ale utilizatorilor în scopuri de marketing. Aceste date sunt stocate pe computerele utilizatorilor utilizând așa-numitele fișiere text "cookie". Politica de confidențialitate: http://www.addthis.com/privacy, opt-out: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

 

Shariff caracteristici de partajare

 

Folosim butoanele "Shariff" protejate de confidențialitate. "Shariff" este proiectat pentru a permite mai multă confidențialitate în rețea și pentru a înlocui butoanele obișnuite "partajați" în rețelele sociale. În acest caz, nu browser-ul utilizatorului, ci serverul pe care se află această ofertă online stabilește o conexiune la serverul platformelor sociale respective și întreabă, de exemplu, numărul de plăceri etc. Utilizatorul rămâne anonim. Mai multe informații despre proiectul Shariff pot fi găsite la dezvoltatorii revistei c't: www.ct.de.

 

SUPLIMENTUL ANALYTICII GOOGLE

 

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google Analytics folosește așa-numitele cookie-uri, fișiere text stocate pe computer și care permit o analiză a utilizării site-ului de către dvs. Informațiile generate de modul cookie despre utilizarea acestui site web sunt, de obicei, transmise la un server Google din SUA și stocate acolo. În cazul activării anonimizarea adreselor IP de pe acest site, adresa IP va fi trunchiată în statele membre ale Uniunii Europene sau a altor părți la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă pe un server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului și furnizarea altor cu site-ul internet și servicii conexe către operatorul site-ului. Adresa IP furnizată de Google Analytics ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date Google. Puteți preveni stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului dvs. de browser; cu toate acestea, rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza cât mai mult posibil toate funcțiile acestui site web. Puteți preveni, de asemenea, datele generate de cookie și sunt legate de utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv. Adresa IP) la Google și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea plug-in browser-ul disponibil la link-ul următor și instalați: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Puteți preveni colectarea de către Google Analytics făcând clic pe următorul link.

Se va seta un cookie de renunțare care va împiedica colectarea ulterioară a datelor dvs. atunci când vizitați acest site web

Pentru mai multe informații despre Condițiile de utilizare și confidențialitate, consultați Termenii Google Analytics sau Prezentarea generală Google Analytics. Menționăm că pe acest site Google Analytics la codul "gat. _anonymizeIp ();" a fost extins pentru a asigura colectarea anonimă a adreselor IP (așa-numita mascare IP).

 

reCAPTCHA

 

Pentru a vă proteja solicitările prin intermediul formularului de internet, folosim serviciul reCAPTCHA al Google Inc. (Google). Interogarea este utilizată pentru a distinge dacă intrarea este făcută de un om sau abuzivă prin prelucrare mecanică automată. Interogarea include trimiterea adresei IP și a oricăror alte date solicitate de Google pentru serviciul reCAPTCHA către Google. În acest scop, datele dvs. de intrare vor fi transmise către Google și utilizate acolo. Cu toate acestea, adresa dvs. IP va fi scurtată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă pe un server Google din SUA și scurtată acolo. Google va folosi aceste informații în numele operatorului acestui site pentru a evalua utilizarea acestui serviciu. Adresa IP trimisă de browser ca parte a reCaptcha nu va fi îmbinată cu alte date furnizate de Google. Aceste date sunt supuse politicilor de confidențialitate care deviază de la Google. Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate Google, accesați: https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Cursuri de limba germana nivel A 1- A2

Este un element de text. Fă dublu click, pentru a edita textul și stilul acestuia. Există o mulțime de setări pe care le poți aplica pentru textul din acest element sau pentru întregul element. Experimentează și nu ezita să acorzi întrebări pe chat.

Împreuna reușim!